تبارشناسی نقاشی، نساجی و سفال گری در «بوف کور» صادق هدایت

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه شیراز, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران