بازخوانی قضیه ی نمک ترکی صادق هدایت بر پایه ی چهار دوره ی کلان از تاریخ تحولات بشری

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 دانشگاه شیراز, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران,

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, ایران

الكلمات الرئيسية