بررسى تطبيقى سيمای حضرت ز ينب (س) در شعر معاصر عربی و فارسى

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 ماجسترة في الأدب المقارن بجامعة رازي، کرمانشاه، إیران

2 أستاذ في اللغة العربیة وآدابها، جامعة رازي، کرمانشاه، إیران

3 أستاذ مشارك في اللغة الفارسیة وآدابها، جامعة رازي، کرمانشاه، إیران

المستخلص

یکی از شخصیّت‌های برجستۀ تاریخ اسلام که همواره مورد ستایش شاعران عربی و فارسی قرار گرفته  است، حضرت زینب کبری (س) بزرگ بانوی اسلام، ملقّب به عقیلۀ بنی‌هاشم و پرچمدار ابلاغ پیام نهضتِ عاشورا می‌باشد. برجسته ‌ترین مضمونی که در شعر معاصر عربی و فارسی در باب این شخصیّت بزرگ مطرح است، تأکید شاعران بر پایداری و میراث‌داری قیام کربلا از سوی ایشان بوده است. البتّه، پیوند این شخصیّت با جریان مقاومت کنونی جهان عرب و مسألۀ دفاع مقدّس در ایران از جنبه‌های برجسته و مشترک شعر معاصر عربی و فارسی است. افزون بر‌این، تصویر‌گرایی رخداد عاشورا با محوریّت زینب (س) از جنبه‌های مشترک شعر معاصر عربی و فارسی است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، با بهره ‌گیری از چارچوب­های نظریّۀ ادبیّات تطبیقی اسلامی به تحلیل محتوایی سیمای فردی و اجتماعی حضرت زینب (س)، در شعر شاعران برجستۀ معاصر عربی و فارسی پرداخته و به دنبال پاسخ به این پرسش است که وجوه تمایز و تشابه دیدگاه‌ شاعران حاضر در ترسیم سیمای حضرت زینب (س) در چه زمینه ­هایی است؟ با بررسی کمالات و ویژگی­های حضرت زینب (س) در این آثار، این نکته حاصل گردید که تمام ویژگی­های یک انسان کامل، در شخصیّت آن بانوی گرامی در حدّ و درجات عالی وجود داشته است. آنچه در زندگی حضرت زینب (س) عمومیّت ویژه­ای یافته، همراهی ایشان با برادر بزرگوارشان در حادثۀ عاشورا و سپس مدیریت کاروان حسینی است، نکتۀ بارز در این اشعار آن است که مضامینی چون صبر، شجاعت، اسارت و فصاحت و بلاغت ایشان از وجوه اشتراک شعر فارسی و عربی می­باشد.

الكلمات الرئيسية