پدرسالاری و روزمرگی زن در داستانهای کوتاه «هیفاء بیطار» و «زویا پیرزاد»

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

دانشگاه اصفهان, گروه زبان و ادبیات عربی, ایران

الكلمات الرئيسية