واکاوی فنّ توصيف در رمان «العطر الفرنسي» اثر امیر تاج السرّ

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 الأستاذ المشارك في القسم اللغة العربیة بکلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة رازي- کرمانشاه- إیران

2 طالب بمرحلة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها بکلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة رازي- کرمانشاه- إیران

المستخلص

رمّان به عنوان یکی از انواع ادبی جديد، در اوایل قرن بیستم، به عنوان يک فنّ ادبی مستقل، جايگاه خود را در ادبيات عربی محکم کرد. اين گونه­ی ادبی از لحاظ توانایی در بیان مسائل مربوط به زندگی انسان معاصر که با مشکلات خاصّ دنيای خود دست و پنجه نرم می­کند، در درجه­ی بسيار بالایی قرار دارد. اصطلاح رمان در ادبیّات بر آثار متنوّع و گوناگونی اطلاق می­شود که وجه مشترک آن­ها منثور، داستانی و طولانی بودن است. اساسی­ترین عنصر منتقل کنندۀ تمّ رمان، شخصیت­های آن است؛ رمان تجلّی­گر رفتار و حالات شخصيت­هایی است با نام و ویژگی­های منحصر به فرد که هر یک در عالم خارج، بدیلی دارند و سرنوشت دیگر افراد جامعه را برای خواننده به تصویر می­کشد. نویسنده در رمان، شخصيت­ها را از نمونهٔ انسان واقعی می­آفريند و عکس­العمل آن­ها را در برابر اعمال و رفتار خودشان و ديگر شخصيت­ها نشان می­دهد و در یک کلام نمونه­ای از انسان واقعی را با همهٔ خصوصیات روحی و عاطفی می­آفریند؛ از این رو وی برای خلق یک اثر ارزشمند، باید مهارت کافی داشته باشد. پژوهش حاضر با روش توصيفی تحليلی کوششی است برای نشان دادن اهتمام «امیر تاج السّر» به فنّ توصیف که در رمان «العطر الفرنسي» از این فن استفاده کرده­است. برای تحقّق اين هدف، ابتدا مختصری از زندگی «امیر تاج السّر» آورده شده و پس از تعریف فنّ توصیف و برشمردن اقسام آن، به بررسی اين رمّان بر پايه­ی معيارهای مذکور پرداخته می­شود تا مهارت «امیر تاج السّر» در فنّ توصيف در ترازوی نقد قرار گيرد.

الكلمات الرئيسية