فهرس المؤلفين

آ

ا

 • اصغری، محمد جعفر «دراسة مقارنة عن قصیدتی «الزهاوی» و «در رثای زهاوی: فی رثاء الزهاوی «لمحمد مهدی الجواهری و محمد تقی بهار« [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 9-26]
 • اکبری موسی آبادی، مریم برررسی نمادپردازانه ی حیوان در ادبیات فارسی و عربی [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 37-68]
 • الکک، فکتور العرفان الاسلامی، بین النظریة والتطبیق (العرفان الاسلامی رسول السلام بین الادیان والامم) [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 248-280]
 • انصاری، زینب بواعث السخریة ومضامینها عند ابى العلاء المعرى وعبید الزاکانى [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 67-109]

ب

 • براتی، محمود بازتاب زبان و فرهنگ عامیانه در شعر وحشی بافقی [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 230-293]
 • بکار، یوسف اَولیّة الادب المقارن عند العرب شرقیّة شرقیّة بریادة امین الرَّیْحانى [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 37-46]

ج

 • جلالی، مریم کاربرد مکان در شعر کودکان ایران و الجزائر [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 47-66]
 • جمشیدی، لیلا بواعث السخریة ومضامینها عند ابى العلاء المعرى وعبید الزاکانى [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 67-109]
 • جوادی، آمنه بحث و تحقیق حول مکانة الاشعار العربیّة فى کتاب راحة الصّدور للرّاوندى [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 350-373]

ح

 • حسنعلیان، سمیه وام واژه های فارسی در مقامات حریری [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 110-152]
 • حسن لی، کاووس بازخوانی قضیه ی نمک ترکی صادق هدایت بر پایه ی چهار دوره ی کلان از تاریخ تحولات بشری [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 69-98]
 • حیدری، محمود اغانی شیراز؛ دراسة ونقد [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 99-127]

خ

 • خالقی، علی نگرشی بر جایگاه فرهنگ و ادب عربی در شعر ادیب الممالک فراهانی [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 8-36]
 • خسروی ومکانی، زهرا بررسی سبک و ساختار ترجمه های فارسی کهن «شهاب الاخبار» [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 153-191]

ذ

 • ذاکری، زهرا بررسی تطبیقی تصاویر «مادر» در شعر شهریار وسیاب [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 281-305]

ر

 • رحیمی خویگانی، محمّد تجلّی آداب و رسوم نوروز و مهرگان در شعر شاعران پارسی و عربی (عصر خلافت عباسی) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 128-16]
 • رمضانی پارسا، داود اغانی شیراز؛ دراسة ونقد [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 99-127]

ش

ص

 • صالحی، زهرا تجلّی آداب و رسوم نوروز و مهرگان در شعر شاعران پارسی و عربی (عصر خلافت عباسی) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 128-16]

ط

 • طایفی، شیرزاد استبدادستیزی در آثار محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 192-231]

ع

 • عبّاس، دلال تاثیر الادب الفارسی فی اللغة العربیة وآدابها [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 166-204]
 • عباسی، طیبه مطالعه تطبیقی مضامین مشترک «رسالة الغفران» و«جاویدنامه» [المجلد 46، العدد 93، 2015]
 • عربی، موسی بررسی تطبیقی نمادها و واژه های کلیدی در فلسطینیات عربی و فارسی (بررسی نمادهای جغرافیایی – طبیعی و پایداری) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 323-349]
 • عرفانی فرد، آمنه استبدادستیزی در آثار محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 192-231]
 • عقیقی، یوحنا صورة المسیح فى صوفیّة مولاناجلال الدیّن الرّومىّ البلخىّ [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 232-247]
 • علی کرمی، عسکر تجلّی آداب و رسوم نوروز و مهرگان در شعر شاعران پارسی و عربی (عصر خلافت عباسی) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 128-16]

غ

ق

 • قاسمیان، خسرو فرایند خوانش شعر روایت محور: بررسی شعر سترون مهدی اخوان ثالث [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 294-322]

م

 • مجرد، ساناز فرایند خوانش شعر روایت محور: بررسی شعر سترون مهدی اخوان ثالث [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 294-322]
 • محلاتی، حیدر مطالعه تطبیقی مضامین مشترک «رسالة الغفران» و«جاویدنامه» [المجلد 46، العدد 93، 2015]
 • محمدی فشارکی، محسن وام واژه های فارسی در مقامات حریری [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 110-152]
 • مرادی، محمد بررسی تطبیقی نمادها و واژه های کلیدی در فلسطینیات عربی و فارسی (بررسی نمادهای جغرافیایی – طبیعی و پایداری) [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 323-349]
 • ملاابراهیمی، عزت بررسی تطبیقی تصاویر «مادر» در شعر شهریار وسیاب [المجلد 46، العدد 92، 2015، الصفحة 281-305]

ن

 • نادری، سیامک بازخوانی قضیه ی نمک ترکی صادق هدایت بر پایه ی چهار دوره ی کلان از تاریخ تحولات بشری [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 69-98]
 • نجاریان، محمد رضا بحث و تحقیق حول مکانة الاشعار العربیّة فى کتاب راحة الصّدور للرّاوندى [المجلد 46، العدد 93، 2015، الصفحة 350-373]