فهرس المؤلفين

ا

 • الهایی، عبدالرسول چالش های ترجمه همزمان از فارسی به عربی و بالعکس [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 170-202]
 • امیری، محمد واکاوی مضمون مشترک «استعمارستیزی» در شعر دوره ی مشروطه ی ایران و شعر پایداری عراق [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 8-40]
 • انصاری، زینب نظرة ابی نواس وعمر بن الخیام الی الخمر [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 41-76]

ج

 • جمشیدی، فاطمه مستویات الانزیاح فى شعر «عبدالوهّاب البیاتى» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 239-289]
 • جمشیدی، لیلا نظرة ابی نواس وعمر بن الخیام الی الخمر [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 41-76]

ح

 • حاج هاشمی، زهرا پدرسالاری و روزمرگی زن در داستانهای کوتاه «هیفاء بیطار» و «زویا پیرزاد» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 77-112]

خ

 • خیربک، مها الدراسات الادبیّة المقارِنة واقعًا وروى قراءة فى ادب جبران و بروین [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 113-136]

س

 • سلیمانی، زهرا بررسی تطبیقی غربت و اندوه (نوستالژی) در شعر نادر نادرپور و عبدالوهاب بیاتی [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 137-169]

ط

 • طهماسبی، عدنان چالش های ترجمه همزمان از فارسی به عربی و بالعکس [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 170-202]

ع

 • عطوی، رفیق تاثیرعمرالخیام فى ایلیا ابى ماضى [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 290-309]

غ

 • غفاری، محمدرضا بررسی تطبیقی پدیده بینامتنی در دو قصیده لامیة العرب و لامیة العجم [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 310-340]

ف

ق

 • قادری، فاطمه مستویات الانزیاح فى شعر «عبدالوهّاب البیاتى» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 239-289]
 • قربان زاده، بهروز تاثیرعمرالخیام فى ایلیا ابى ماضى [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 290-309]

م

 • ملاابراهیمی، عزت بررسی تطبیقی پدیده بینامتنی در دو قصیده لامیة العرب و لامیة العجم [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 310-340]
 • منصورپور، نوشین واکاوی مضمون مشترک «استعمارستیزی» در شعر دوره ی مشروطه ی ایران و شعر پایداری عراق [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 8-40]
 • میرقادری، فضل الله نظرة ابی نواس وعمر بن الخیام الی الخمر [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 41-76]

ه

 • هاشمی، احمد رضا پدرسالاری و روزمرگی زن در داستانهای کوتاه «هیفاء بیطار» و «زویا پیرزاد» [المجلد 47، العدد 94، 2016، الصفحة 77-112]